Onder behandeling:

Voor welke vergoeding komt u in aanmerking?

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed vanuit de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is. Sommige verzekeraars hebben een totaal bedrag voor voetzorg opgenomen, waar ook andere voetzorgverleners zoals de pedicure uit worden vergoed. Dit kan wel eens nadelig zijn voor de hoogte van de individuele vergoedingen wanneer u bij meerdere voetzorgverleners onder behandeling bent. Let hier op om verrassingen te voorkomen.
diabetes

Diabetes voetzorg

Wanneer uw huisarts of een andere medisch specialist diabetes mellitus bij u heeft vastgesteld en uit de jaarlijkse screening in de huisartsenpraktijk blijkt dat u door de diabetes mellitus een risico heeft op het krijgen van wondjes aan uw voeten (Simm’s classificatie 1 t/m 3), kunt u op verwijzing een afspraak maken met een podotherapeut.

eigen risico

Pedicure

Wij hebben met verschillende pedicures in de regio Breda een samenwerkingsovereenkomst. In veel gevallen zal uw behandelend podotherapeut een pedicure met een samenwerkingsovereenkomst inschakelen om medisch noodzakelijke voetzorg uit te voeren. In dit geval declareert uw pedicure de geleverde zorg aan ons.

Vergoeding uit de basisverzekering

Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt vergoed uit de basisverzekering wanneer er:

  • een risico aanwezig is op het krijgen van wonden;
  • door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.

Overige (verzorgende) voetzorg waartoe uzelf niet in staat bent, valt (helaas) niet onder medisch noodzakelijke zorg.

Eigen risico

Voor de ontvangen DM-voetzorg door de podotherapeut en de medisch noodzakelijke zorg die verleend is door de pedicure, ontvangt u nooit een factuur. Het eigen risico is ook niet van toepassing op deze voetzorg.

Wat wordt er vergoed?

Wilt u weten wat u vergoedt krijgt van uw zorgverzekering, kijk dan hier.

(Bron: Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten)