Podotherapie Alewijnse:

Erkend specialist op het gebied van voeten

Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Elke dag brengen ze naar de plek waar wij willen. Een probleem in uw voeten kan daarom ook grote consequenties voor ons hebben in ons dagelijks leven, sport en werk. Uiteindelijk kunnen er ook in de rest van het lichaam problemen ontstaan als gevolg van uw voetprobleem.

Als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug kan een podotherapeut uitkomst bieden. De podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van de voet en kunnen dergelijke klachten behandelen.

Podotherapeut

De podotherapeut behandelt personen met voetklachten of klachten aan het houdings- en bewegingssysteem, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren en/of afwijkende stand van de voeten. De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geaccrediteerde HBO-opleiding (met bachelor degree) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG.

Kwaliteit

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen. Ze worden regelmatig op hun functioneren en kennis getoetst. Daarnaast staan bijna alle therapeuten ingeschreven in het  Kwaliteitsregister Paramedici en zijn vrijwel alle podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Tarieven

Binnenkort vindt u hier onze tarieven. Wilt u toch al meer informatie?

Vergoeding

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed vanuit de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzingen van uw (huis)arts meer nodig is.